Hlavní trenér

 • odměna 200,-Kč/hod tréninku, jednorázová odměna za zápasy či turnaje na konci kalendářního roku
 • klubová tepláková souprava
 • minimálně III. trenérská třída
 • 80% účast na trénincích dané kategorie
 • 100% účast na zápasech či turnajích, jen v ojedinělých závažných případech lze neúčast tolerovat
 • odpovědnost za personální obsazení všech tréninků a zápasů či turnajů
 • zajištění komunikace s hráči či s rodiči hráčů ohledně omlouvání neúčasti hráče na trénincích, zápasech turnajích
 • vedení evidence docházky hráčů na tréninky, zápasy, turnaje
 • příprava náplně tréninků včetně přípravy náplně pro asistenta v souladu s celkovou tréninkovou koncepcí klubu (až bude existovat)
 • povinná účast na trenérských radách
 • dodržování etického kodexu klubu

 

Asistent trenéra

 • odměna 100,-Kč/hod tréninku, jednorázová odměna za zápasy či turnaje na konci kalendářního roku
 • 50% účast na trénincích dané kategorie
 • 50% účast na zápasech či turnajích
 • trénování podle přípravy od hlavního trenéra, vedení tréninků při neúčasti hlavního trenéra
 • dodržování etického kodexu klubu