Etický kodex volejbalového oddílu USK Slavia Plzeň je souborem základních morálních hodnot a zásad slušného chování, k jejichž respektování a dodržování se zavazují hráči a trenéři klubu, dále také rodiče našich hráčů v dětských a mládežnických kategorirích.

  1. Vždy hrajeme podle zásad Fair play. Kromě samozřejmého respektování pravidel volejbalu. To znamená svých chováním vyjádřit úctu, respekt a přátelství ke všem členům klubu, soupeřům, rozhodčím, partnerům klubu a rodičům hráčů.
  2. Neponižujeme spoluhráče ani soupeře, hrajeme tak, aby nedošlo k žádné újmě na zdraví soupeřů, spoluhráčů ani vlastního.
  3. Jsme jeden klub, jeden tým a vzájemně se podporujeme. Spolupracujeme se svými spoluhráči, ale také se všemi členy klubu za účelem pozitivního vývoje klubu.
  4. Pečujeme o majetek a sportovní vybavení klubu.
  5. Neustále na sobě pracujeme v rámci tréninků i individuálně, chceme zlepšovat své výkony a dovednosti. Nepokusíme se však zvýšit svůj individuální výkon užitím zakázaných látek. Odsuzujeme užívání dopingu a dodržujeme všechna antidopingová doporučení.
  6. Jsme příkladem pro druhé, především pro mladé, začánající hráče.
  7. Ctíme, dodržujeme interní pravidla družstva, za které hrajeme. Respektujeme trenéra a vedoucího družstva, plníme jejich pokyny.
  8. Na tréninky a zápasy přicházíme vždy v dodatečném předstihu a řádně připraveni. Svoji nepřítomnost omlouváme vždy s dodatečnýcm předstihem, k nepřítomnosti musíme mít vždy vážný důvod. Na tréninky či zápasy nepřicházíme pod vlivem alkoholu ani drog.
  9. V případě zájmu o přestup či hostování do jiného klubu informujeme o tomto úmyslu sami nebo prostřednictvím zákonných zástupců výkonný výbor klubu nebo svéhoí trénéra osobně v dodatečném předstihu, obvykle 3 měsíce předem.

PDF verze